Kapitel

Kapitel


Beteende och behov

Du får kunskap om vilka behov en kanin har och vilka beteenden den utför. Du får en förståelse för varför kaniner gör som de gör och hur de gör det.

Kaninernas hem

Du ges praktiska tips på hur du kan skapa ett bra hem för dina kaniner. Dessa tips utgår från de beteenden som tas upp i kapitlet Beteende och behov.

Hantering

Du lär dig hur du ska hantera kaniner i olika situationer. Exempelvis hur du klipper klor, sköter pälsen och lyfter.

Att tänka på

Du ges tips och råd på vad som behöver göras i början av ett kaninägarskap och vad du som djurägare måste göra för att uppfylla den lagstiftning som finns.

Mat och matsmältning

Du får läsa om hur kaninens matsmältningssystem ser ut och fungerar, vad kaniner får och inte får äta samt varför det är så.

Könsorgan och fortplantning

Här får du lära dig hur kaninens könsorgan fungerar och ser ut. Du lär dig hur kaninungar blir till och vad som är bra att tänka på om en kanin är dräktig.

Kaninspråk

Du får kunskap i hur kaniner pratar med oss och varandra. Du lär dig förstå kaniners signaler och hur du ska reagera på dem.

Kroppen

Du får kunskap om kaninens olika kroppsdelar och hur de ser ut och fungerar. Här har du möjlighet att jämföra en kanins skelett med en människas.

Skötsel

Du lär dig hur du ska sköta kaninerna och deras hem. Du får information om vad du behöver ha hemma, vad du ska göra varje dag och vad du behöver göra mer sällan.

Ansvar 

Du lär dig om vilket ansvar du har som djurägare och vad det i praktiken innebär. Du får även hjälp att resonera kring ägandeskap och avlivning.

Hälsa och sjukdom

Du får läsa om hälsa, sjukdomar och skador. Du får även lära dig att se om en kanin är frisk eller sjuk och hur du kan förebygga sjukdomar och skador.

Källkritik

Du ges tips på hur du kan tänka för att avgöra om det du läser, hör och ser är sannolikt och vad du ska vara uppmärksam på när någon ger dig information.

Läsbarhet

Författaren har arbetat för att på olika vis öka läsbarheten i boken.

  • Sidorna i boken har egna rubriker och är fristående från andra sidor vilket innebär att läsandet kan brytas ner till korta stunder utan att sammanhanget förloras.
  • Texten är uppdelad i flera rutor för att läsaren ska kunna läsa korta stycken åt gången. Texten är stor och språket enkelt.
  • Boken innehåller mängder av pedagogiska bilder och illustrationer.