Hem

Författare: Maria Gustavsson. 

Illustratör: Lovisa Kallerhult

#KANIN är en faktabok om kaniner och kaninskötsel. Boken täcker teoretiska områden som mat, matsmältning, anatomi, beteende, behov, fortplantning, hälsa och sjukdom. Utöver detta handleds läsaren genom praktiska moment som daglig skötsel, hälsokontroller, kloklippning och mycket mera.


Texterna är korta, enkla och informativa. De varvas med många pedagogiska foton och illustrationer för ökad förståelse. Sidorna har egna rubriker och är fristående från andra sidor vilket innebär att boken kan läsas i den ordning som önskas. Boken är lättförståelig, inspirerande och läsaren uppmuntras till lärande och kritiskt tänkande.


Syftet med boken är att utifrån ett vetenskapligt perspektiv ge kaninägare vägledning och stöd i sitt kaninägarskap och hjälpa dem att skapa en fin relation med sina kaniner.